लेखा व कोषागारे संचालनालय परीक्षेची उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका उपलब्ध

Mahakosh Recruitment Exam Response Sheet Available

महाराष्ट्र शासनाच्या संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील लेखा लिपिक/ लेखा परीक्षा लिपिक आणि कनिष्ठ लेखापाल/ कनिष्ठ लेखा परीक्षक पदाच्या जागा भरण्यासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदारांना उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका सोबतच्या लिंकवरून पाहता येईल.

 

प्रश्नपत्रिका सोडवा उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका

 


सौजन्य: श्री ऑनलाईन सर्व्हिसेस, तालखेड फाटा.


2 Comments
  1. uminwade sandip marotrao says

    Uminwade Sandip marotrao at post khadki baz qualifications. SSC hsc
    b.com m.com b.end

  2. uminwade sandip marotrao says

    Uminwade Sandip marotrao at post khadki bz qualification SSC hsc b.com m.com.b.ed

Comments are closed.

Visitor Hit Counter