Browsing Category

Syllabus

सहाय्य्क मोटार वाहन निरीक्षक (पूर्व व मुख्य) परीक्षा अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महारासहाय्य्क मोटार वाहन निरीक्षक (पूर्व व मुख्य) परीक्षेचा अभ्यासक्रम खालील वेबसाईट लिंकमार्फत पाहता/ डाऊनलोड करता येईल. अभ्यासक्रम डाऊनलोड करा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग लिपिक-टंकलेखक (गट-क) परीक्षा अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महारासहाय्य्क मोटार वाहन निरीक्षक (पूर्व व मुख्य) परीक्षेचा अभ्यासक्रम खालील वेबसाईट लिंकमार्फत पाहता/ डाऊनलोड करता येईल. अभ्यासक्रम डाऊनलोड करा

महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा सुधारित अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र कृषी सेवा, गट-अ व ब, पूर्व व मुख्य परीक्षेचा सुधारित अभ्यासक्रम उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना खालील सबंधित वेबसाईट लिंक मार्फत पाहता/ डाऊनलोड करता येईल. अभ्यासक्रम डाऊनलोड…

दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त (पुर्व) व (मुख्य) परीक्षा अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त (पुर्व) व (मुख्य) परीक्षेचा अभ्यासक्रम खालील वेबसाईट मार्फत पाहता/ डाऊनलोड करता येईल. अभ्यासक्रम डाऊनलोड करा …
Visitor Hit Counter