Monthly Archives

March 2019

आयडीबीआय बँकेत सहाय्यक व्यवस्थापक पदाच्या एकूण ५०० जागा

आयडीबीआय बँक यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक व्यवस्थापक पदाच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सहाय्यक व्यवस्थापक पदाच्या ५०० जागा शैक्षणिक पात्रता - उमेदवाराने मान्यताप्राप्त…

आयडीबीआय बँकेच्या आस्थापनेवर कंत्राटी कार्यकारी पदाच्या ३०० जागा

आयडीबीआय बँक यांच्या आस्थापनेवरील कार्यकारी पदाच्या जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. एक्झिक्युटिव पदाच्या ३०० जागा शैक्षणिक पात्रता - उमेदवाराने…

अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणात विविध पदाच्या २७५ जागा

भारतीय सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणाऱ्या अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण २७५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १३५७० जागा

राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. जिल्हा परिषदांतील विविध पदांच्या १३५७० जागा अहमदनगर…

बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३३२ जागा

बुलडाणा जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. औषध निर्माता पदाच्या ३ जागा शैक्षणिक पात्रता –…

चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३२३ जागा

चंद्रपूर जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. कंत्राटी ग्रामसेवक पदांच्या ३८ जागा शैक्षणिक पात्रता…

धुळे जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २१९ जागा

धुळे जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या ६ जागा शैक्षणिक…

हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १५० जागा

हिंगोली जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या ९ जागा शैक्षणिक…

जालना जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३२८ जागा

जालना जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पदांच्या २ जागा शैक्षणिक…

लातूर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २८६ जागा @

लातूर जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. आरोग्य पर्यवेक्षक पदाच्या ३ जागा शैक्षणिक पात्रता –…
Visitor Hit Counter